پرش لینک ها

گارانتی محصولات پیک متر

شرکت آروین فن آور ویرا متعهد به این است که در کلیه شرایط آسیب دیدگی و خرابی دستگاه پشتیبان و همراه شما باشد.
ما متفاوت ترین گارانتی را برای آسایش شما مشتری محترم ارائه خواهیم داد.

شرایط عمومی گارانتی :

✓ ضمانت نامه بدون هولوگرام و مهر شرکت آروین فن آو رویرا فاقد اعتبار است.
✓ محصولات فقط بعد از تایید صحت خرابی (شرایط مورد تایید گارانتی و شرایط
مندرج در در دفترچه راهنمای محصولات) توسط کارشناسان فنی و مهندسی ارائه
می شود، در مواردی که خرابی ایجاد شده قابل رفع باشد تعمیر و در صورتی که
دستگاه شما قابل تعمیر نباشد تعویض و دستگاه دیگری جایگزین می شود.
✓ جهت استفاده از گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

✓ خرابی در اثر استفاده از هر گونه باطری اشتباه
✓ استفاده، نگهداری و آزمایش نادرست کاربر از کالا
✓ صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید و حوادث طبیعی
✓ استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
✓ دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی غیر مجاز تعمیر شوند.
✓ هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن سریال محصول ، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب به برگ ضمانت نامه.
✓ استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمی باشد.

ثبت گارانتی دستگاه